El Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC) va fer un encàrrec a la Fundació ENT per oferir suport tècnic al desenvolupament d’un procés d’implantació del principi de Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) al Marroc. El focus se centra en els residus d’envasos i, en particular, en els envasos de plàstic.

autoria

Fundació ENT

data

2019

client

Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production