Les instal·lacions de gestió de residus sovint són compartides entre diferents municipis com una forma de gestionar els residus de forma més eficient. En general, els costos de gestió són assignats a cada municipi tenint en compte la població o la quantitat total de residus, independentment dels aspectes ambientals importants, com ara la generació de residus per càpita o resultats en el compostatge i el reciclatge per habitant. Aquest article presenta un sistema destinat a fomentar la reducció dels residus urbans i la recuperació (tarifa + descompte). La proposta suggereix que els municipis, per aconseguir millors resultats en el seu acompliment de la gestió de residus (des d’un punt de vista ecològic), seran recompensats amb un descompte obtingut a partir de la taxa cobrada a aquells municipis que tenen menys cura del medi ambient.

autoria

Ignasi Puig

data

2002

publicació

Residuos

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2002) Aplicacion de Sistemas de Bonificación-Penalización para incentivar la reducción y reciclaje en mancomunidades. Residuos, 66: 106-110.