Les instal·lacions de gestió de residus sovint són compartides entre diferents municipis com una forma de gestionar els residus de forma més eficient. En general, els costos de gestió són assignats a cada municipi tenint en compte la població o la quantitat total de residus, independentment dels aspectes ambientals importants, com ara la generació de residus per càpita o resultats en el compostatge i el reciclatge per habitant. Aquest article presenta un sistema destinat a fomentar la reducció dels residus urbans i la recuperació (tarifa + descompte). La proposta suggereix que els municipis, per aconseguir millors resultats en el seu acompliment de la gestió de residus (des d’un punt de vista ecològic), seran recompensats amb un descompte obtingut a partir de la taxa cobrada a aquells municipis que tenen menys cura del medi ambient.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2002[/data]
[publicacio]Resdiuos[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2002) Aplicacion de Sistemas de Bonificación-Penalización para incentivar la reducción y reciclaje en mancomunidades. Revista Residuos, 66, p. 106-110.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Las instalaciones de gestión de residuos a menudo son compartidas entre los diferentes municipios como una forma de gestionar los residuos de forma más eficiente. Por lo general, los costes de gestión son asignados a cada municipio teniendo en cuenta la población o la cantidad total de residuos, independientemente de los aspectos ambientales importantes, tales como la generación de residuos per cápita o resultados en el compostaje y el reciclaje por habitante. Este artículo presenta un sistema destinado a fomentar la reducción de los residuos urbanos y la recuperación (tarifa + descuento). La propuesta sugiere que los municipios, para lograr mejores resultados en su desempeño de la gestión de residuos (desde un punto de vista ecológico), serán recompensados con un descuento obtenido a partir de la tasa cobrada a aquellos municipios que tienen menos cuidado del medio ambiente.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2002[/data_es]
[publicacio_es]Resdiuos[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2002) Aplicacion de Sistemas de Bonificación-Penalización para incentivar la reducción y reciclaje en mancomunidades. Revista Residuos, 66, p. 106-110.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2002

publicació

Residuos

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2002) Aplicacion de Sistemas de Bonificación-Penalización para incentivar la reducción y reciclaje en mancomunidades. Residuos, 66: 106-110.