Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Anàlisi dels efectes de la reforma de l’impost especial sobre determinats mitjans de transport
| Projectes

Aquest estudi, encarregat per l’Instituto de Estudios Fiscales (IEF), va consistir en determinar els efectes econòmics i ambientals que va tenir la modificació de l’impost de matriculació de vehicles. Aquest impost va passar a tenir una configuració ambiental l’any 2008, on el seu tipus impositiu va passar a dependre de les emissions de CO2 dels vehicles.

A partir de tècniques economètriques es van determinar els efectes que va tenir l’impost sobre les vendes de diferents tipus de vehicles, amb diferents nivells d’emissions. També es van fer algunes propostes per a millorar la consecució dels objectius de reducció d’emissions.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2012

Projecte subvencionat per: Instituto de Estudios Fiscales

Accés a l’informe