Aquest estudi, encarregat per l’Instituto de Estudios Fiscales (IEF), va consistir en determinar els efectes econòmics i ambientals que va tenir la modificació de l’impost de matriculació de vehicles. Aquest impost va passar a tenir una configuració ambiental l’any 2008, on el seu tipus impositiu va passar a dependre de les emissions de CO2 dels vehicles.

A partir de tècniques economètriques es van determinar els efectes que va tenir l’impost sobre les vendes de diferents tipus de vehicles, amb diferents nivells d’emissions. També es van fer algunes propostes per a millorar la consecució dels objectius de reducció d’emissions.

autoria

ENT environment & management

data

2019

Finançat per l’Instituto de Estudios Fiscales