A Eivissa es preveu l’entrada en funcionament de noves instal·lacions de tractament de residus, que permetran millorar-ne el tractament. A més, a Sant Josep de sa Talaia es preveu implementar la recollida selectiva de fracció orgànica. Ambdues qüestions suposaran una millora de la gestió de residus del municipi, però també comportaran un increment dels costos de recollida i tractament.

Amb la finalitat d’adaptar la cobertura de costos a aquestes novetats, i per determinar la millor distribució de les càrregues i de quina manera es poden incentivar bones conductes, ENT realitza l’estudi per la millora de la taxa de residus de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa). Les millores se centren tant en la taxa domèstica com en la taxa comercial, amb l’objectiu que siguin consistents per aplicar en un segon estadi el concepte de pagament per generació.

Així mateix, s’estudien possibles mecanismes de bonificació de les taxes per aquells particulars o comerços que actuïn de forma exemplar en matèria de gestió de residus.

autoria

ENT environment & management

data

2020

client

Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia