Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Anàlisi de les necessitats d’R+D+I de nous materials per a envasos i d’augment del percentatge de plàstic reciclat en nous envasos en el marc del Projecte Interreg Europe CircE (PGI02398)
| Projectes| 01/11/2020

El projecte parteix d’una anàlisi del marc normatiu europeu (polítiques, estratègies, REACH, etc.) sobre plàstics i, en concret, en relació a l’augment del percentatge del plàstic reciclat en nous envasos i dels avantatges i dificultats dels nous materials. Així mateix, s’analitza el sistema de gestió actual d’envasos i del mercat, en relació a la disponibilitat de plàstic reciclat, i implicacions per a l’augment de material reciclat en nous envasos (logística, traçabilitat, etc.), i les tecnologies disponibles i emergents. Aquesta informació permetrà identificar unes necessitats de recerca que seran contrastades amb agents clau (Comunitats RIS3CAT, gestors de residus, empreses fabricants d’envasos, empreses del sector begudes, centres de recerca, etc.), el que permetrà elaborar un document de conclusions.

Autoria
ENT environment & management
Data
2020-2021
Client
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Informe complet