Les taxes municipals de residus (MWCh) han estat àmpliament reconegudes com una eina crucial per a la gestió de residus a nivell local. Això es deu al fet que contribueixen a finançar la costosa provisió de serveis de recollida i tractament de residus i poden dissenyar-se per proporcionar un estímul econòmic per encoratjar als ciutadans i a les empreses locals a millorar la separació i el reciclatge. Aquest treball presenta una metodologia per avaluar una mostra de 125 MWCh a Espanya per a l’any 2015, abastant el 33,91% de la població espanyola.
El benchmarking qualitatiu de MWCh mostra que les tarifes planes són freqüents, mentre que les tarifes variables s’estableixen segons criteris que estan dèbilment relacionats amb la generació de residus. La tarifa mitjana per llar és de 82,2 €/any, el que no proporciona una recuperació completa dels costos. La configuració actual de MWCh penalitza els contribuents que contribueixen a la separació de residus mentre que subvencionen comportaments menys respectuosos amb el medi ambient. En aquest sentit, la MWCh a Espanya està lluny d’aplicar el principi de qui contamina paga. A més, s’argumenta que els MWCh són ineficaços per promoure la correcta aplicació de l’anomenada “jerarquia de residus”.

autoria

Ignasi Puig | Sergio Sastre

data

2017

publicació

Waste Management & Research

referència bibliogràfica

Puig-Ventosa, I., & Sastre Sanz, S. (2017) An exploration into municipal waste charges for environmental management at local level: The case of Spain. Waste Management & Research, 35(11), 1159-1167.