Skip to main content

Un dels principals àmbits d’expertesa d’ENT és la fiscalitat ambiental a l’àmbit local. Malgrat en aquest àmbit els municipis tenen una capacitat d’incidència limitada en comparació amb altres nivells de l’Administració, hi ha diverses possibilitats: introducció de beneficis fiscals als impostos municipals (IBI, IAE, impost de circulació, etc.), adaptació dels coeficients i tarifes en alguns d’ells, reformulació de les taxes de residus, les tarifes d’aigua o les tarifes del transport públic, redefinició de les tarifes de les zones blaves, introducció de criteris ambientals en les taxes urbanístiques, etc.

Diversos municipis han escomés amb el suport d’ENT una anàlisi transversal de les ordenances fiscals amb l’objectiu d’introduir-hi mesures que creïn incentius cap a millors pràctiques ambientals, com ara Terrassa, Sabadell o Sant Adrià del Besòs.

D’altra banda, el llibre “Fiscalitat ambiental local [1]” aborda les diferents possibilitats que tenen els Ajuntaments en aquesta matèria, proveint propostes d’actuació i exemples concrets.

 


 [1] Puig Ventosa, I. (2004) “Fiscalitat Ambiental Local”. Gestió local en medi ambient, 1. Fundació Pi i Sunyer – Diputació de Barcelona.

autoria

ENT environment & management

data

2004-…

client

Varis