Aquest any 2020 ENT està treballant en l’actualització del Pla Local de Prevenció de Residus del municipi de Reus, amb l’objectiu de definir l’estratègia municipal en prevenció de residus pel període 2021-2026. El projecte inclou una diagnosi actual de l’estat de la gestió de residus, una avaluació de la implantació de l’anterior pla de prevenció, i finalment, la definició de les accions a realitzar per tal d’assolir els objectius locals de prevenció establerts.

autoria

ENT environment & management

data

2020

client

Ajuntament de Reus