El passat 2014 vam realitzar el Pla Local de Prevenció de Residus del municipi de Castelldefels. La nova normativa respecte la prevenció, el pas del temps, el replantejament o la reformulació de determinades mesures que aquest pla contemplava, requereixen una actualització segons la voluntat del consistori.

L’actualització consisteix principalment en analitzar el context actual de Castelldefels pel que fa als residus i la seva prevenció, fixar uns objectius a assolir durant el període 2020-2025 (període que s’ha establert d’acord amb les directrius i abast temporal del PREMET25) i proposar un seguit d’accions i mesures en diferents fraccions de residus per tal d’assolir els objectius establerts.

autoria

ENT environment & management

data

2019

client

Ajuntament de Castelldefels