Es proposen reformes concretes dels impostos actuals per incorporar criteris ambientals i fins a 13 nous impostos que incentivin o penalitzin determinades activitats, conductes i decisions dels agents econòmics (les empreses, els governs, les famílies i les persones individuals) segons el seu impacte ambiental.

La fiscalitat ecològica és un mitjà per incentivar canvis de comportament que es consideren positius des del punt de vista ambiental. Alhora, donada la situació de desigualtat creixent en el repartiment de la riquesa al nostre Estat, s’ha de fer un esforç suplementari perquè el disseny de la fiscalitat ambiental serveixi per reduir aquesta bretxa, facilitar els comportaments sostenibles a les classes menys afavorides i garantir que els agents econòmics amb major impacte en el medi ambient siguin els principals contribuents a les arques dels impostos verds.

L’objectiu és que la fiscalitat espanyola s’acosti a les dels països del nostre entorn (en termes de percentatge del PIB, ocupem el lloc 25 en el rànquing de la fiscalitat ambiental de la UE-28), per poder orientar el comportament dels agents econòmics i contribuir a la protecció del medi ambient ia la millora de la justícia social.

autoria

Fundació ENT

data

2018

client

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife i WWF