Les economies en desenvolupament depenen en gran mesura de béns de consum importats de les indústries manufactureres de les economies industrialitzades a través d’acords de lliure comerç.

Després de l’consum, els béns acaben en els fluxos de residus locals i es dipositen en abocadors a causa dels sistemes de gestió de residus poc desenvolupats.

Aquest document proposa una metodologia per estendre la responsabilitat als fabricants dels països exportadors per a l’eliminació indirecta de residus en els països en desenvolupament a través de productes importats.

Estableix una relació funcional entre el pes i el volum dels béns importats i el flux de residus sòlids municipals locals derivats del seu consum, adaptant els conceptes de reciclatge de subproductes i coproductes a el flux de residus sòlids municipals derivats de el sector domèstic.

Es formalitza un lèxic per conceptualitzar un sistema d’informació de responsabilitat estesa de l’productor que opera a nivell global entre els països exportadors i importadors. Aquest sistema EPR i) determina els atributs de reciclabilitat, reutilització i tractabilitat dels béns importats en funció de les seves parts constitutives (paquet primari o producte), així com el valor de l’material segons el valor net en el mercat mundial de residus i la destinació final un cop consumit, ii) defineix condicions específiques pel que fa a el valor dels materials dels béns i la configuració estructural de les seves parts constitutives per a la seva inclusió en les clàusules del Tractat de Lliure Comerç, i iii) verifica el compliment d’aquestes condicions proposades . La metodologia proposada va ser validada amb un estudi de cas a Panamà.

autoria

Rosaria Chifari

data

2020

publicació

Resources, Conservation and Recycling

referència bibliogràfica

Torrente-Velásquez, J.M., Ripa, M., Chifari, R., Bukkens, S., Giampietro, M., 2020c. A waste lexicon to negotiate extended producer responsibility in free trade agreements. Resour. Conserv. Recycl. 156, 104711.