ENTITLE és un projecte finançant per la Unió Europea dins el programa Marie Curie, del programa de recerca FP7, coordinat per l’ICTA-Universitat Autònoma de Barcelona, i on participem conjuntament amb 10 partners més.

ENTITLE servirà per formar a 17 investigadors al camp de l’Ecologia Política, facilitant-los una formació teòrica i metodològica. La recerca i la formació es centra en cinc eixos: conflictes ambientals, moviments ambientals, desastres naturals, canvis a la producció i justícia ambiental i democràcia.

La recerca es portarà mitjançant casos d’estudi específics als centres que formen part de la xarxa creada mitjançant aquest projecte.

autoria

ENT environment & management

data

2012-2016

Finançat per la Unió Europea