El passat dimecres 19 d’abril, Ignasi Puig (ENT) va participar al fòrum internacional de gestió de residus municipals WasteInProgress, celebrat a la ciutat de Girona i que enguany arribava a la cinquena edició. Hi presentà la ponència “El nou marc de les taxes de residus i finançament local”.

Les principals conclusions de la seva ponència han estat les següents:

  • Fins ara el marc legal de les taxes de residus era molt flexible i això s’ha traduït en una gran heterogeneïtat en la seva configuració, sense assolir plena cobertura de costos ni incorporar criteris ambientals suficients.
  • Les principals implicacions de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular són l’obligatorietat de les taxes de residus i la plena cobertura de costos abans de 2 anys, així com impuls a les ‘taxes justes’.
  • La taxes justes (Pagament per Generació i Bonificació per Participació) permeten una assignació més fidel dels costos del servei i crear un incentiu vers la reducció i la recollida selectiva.
  • Estan àmpliament esteses a altres països (sobretot Pagament per Generació) i presenten un alt potencial degut al fort creixement de la recollida Porta a Porta i a l’extensió dels contenidors intel·ligents.
  • Hi ha moltes modalitats (segons model de recollida, Pagament per Generació vs Bonificació per Participació, fraccions gravades, tecnologia emprada, etc.), que cal adaptar segons el context de cada municipi.

Al següent enllaç pots veure la crònica de la jornada realitzada per Tv3, en la qual Ignasi Puig parla sobre la necessitat d’avançar cap a sistemes de pagament per generació de residus.