El dimecres 13 de desembre ha tingut lloc una nova sessió de PensamENTs online, i el vídeo ja està disponible. La protagonitzen tres membres d’ENT, Ignasi Puig, Maria Calaf i Pablo Pellicer, i duu per títol “Taxes de residus: situació a 2023 i reptes pels ens locals”.

Ignasi Puig i Pablo Pellicer presenten el darrer informe de l’Observatori de la Fiscalitat dels Residus sobre la situació de les taxes de residus a Espanya el 2023, amb relació a les obligacions establertes per la Llei 7/2022 de residus. Per part seva, Maria Calaf comenta les possibilitats d’aplicar taxes de pagament per generació i les característiques associades als principals models.

Els PensamENTs són sessions online que organitza ENT per tal de debatre i reflexionar sobre temàtiques relacionades amb el medi ambient. ENT convida un expert a cada sessió, que exposa la seva ponència i seguidament, s’obra a les preguntes i el debat.

Les sessions de PensamENTs tenen la durada d’una hora i una freqüència mensual. Són obertes a tothom i són gratuïtes. Cal, però, inscriure’s per accedir a cada sessió.

>> Consulta els vídeos de totes les sessions de PensamENTs AQUÍ