Skip to main content

Ja està disponible el vídeo de la sessió de Pensaments de juliol. La convidada va ser Anna Bacardit, que va parlar sobre “La Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) a França: aplicada als productes tèxtils i mobles”.

França és el país europeu amb més categories de productes cobertes per la Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP). Aquesta política ambiental requereix que els productors, importadors i distribuïdors de productes assumeixin la responsabilitat financera i organitzativa de la gestió dels residus generats pels seus productes. Les categories de productes incloses en una RAP són:

 • Embalatge domèstic
 • Equips elèctrics i electrònics (RAEE)
 • Bateriesç
 • Tèxtils
 • Material de bricolatge i de jardí
 • Mobles
 • Pneumàtics
 • Joguines
 • Paper d’impressió
 • Papers gràfics
 • Articles esportius
 • Productes i materials de construcció
 • Substàncies químiques
 • Equips de perforació mèdica per a l’autotractament
 • A més, el 2024 s’hi afegeixen dues categories més: productes sanitaris d’un sol ús i xiclets.

Anna Bacardit és enginyera superior d’organització industrial i màster en gestió ambiental. Actualment treballa com a coordinadora de projectes sobre residus i economia circular a Elcimaï Environnement, enginyeria/consultora francesa. Durant 6 anys va ser responsable del seguiment dels sistemes integrats de gestió de residus, assessorament a les entitats locals i representació a les negociacions nacionals a l’Associació AMORCE (associació de municipis per a la transició ecològica). També va exercir d’adjunta la responsable del Sindicat de Residus SYMOVE (mancomunitat de gestió de residus de l’oest d’Oise) durant 2 anys.