Verònica Martínez s’ha incorporat aquest setembre com a investigadora a la Fundació ENT. La seva incorporació va lligada a l’inici del projecte de recerca europeu H2020 sobre la valorització innovadora dels residus orgànics, anomenat “DECISIVE“.
La Verònica és Doctora en Enginyeria de Gestió de Residus i està especialitzada en “decision support tools” com l’anàlisi del cicle de vida i l’anàlisi de costos. Els seus principals interessos són la prevenció de residus i l’economia circular.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Consulta el seu CV[/link]Verónica Martínez se ha incorporado este septiembre como investigadora en la Fundació ENT. Su incorporación va ligada al inicio del proyecto de investigación europeo H2020 sobre la valorización innovadora de los residuos orgánicos, llamado “DECISIVE“.
Verónica es Doctora en Ingeniería de Gestión de Residuos y está especializada en “decisión support tools” como el análisis del ciclo de vida y el análisis de costes. Sus principales intereses son la prevención de residuos y la economía circular.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[link]Consulta su CV[/link]