Verònica Martínez s’ha incorporat aquest setembre com a investigadora a la Fundació ENT. La seva incorporació va lligada a l’inici del projecte de recerca europeu H2020 sobre la valorització innovadora dels residus orgànics, anomenat “DECISIVE“.

La Verònica és Doctora en Enginyeria de Gestió de Residus i està especialitzada en “decision support tools” com l’anàlisi del cicle de vida i l’anàlisi de costos. Els seus principals interessos són la prevenció de residus i l’economia circular.

Consulta el seu CV