L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va encarregar a ENT un estudi amb l’objectiu de quantificar econòmicament els beneficis econòmics que produirien un conjunt d’actuacions que haurien de millorar la qualitat de l’aigua d’abastament a les llars de la Regió metropolitana de Barcelona.

A partir de metodologies de valoració de costos evitats i la creació de funcions dosi-resposta i a partir de tècniques economètriques, es van computar els considerables beneficis potencials en concepte de menor degradació i menor consum energètic de determinats electrodomèstics, menor consum de sabons i reactius, reducció del consum d’aigua envasada i major durabilitat de les canonades domèstiques.

autoria

ENT environment & management

data

2007

client

Agència Catalana de l’Aigua