L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va encarregar a ENT un estudi amb l’objectiu de quantificar econòmicament els beneficis econòmics que produirien un conjunt d’actuacions que haurien de millorar la qualitat de l’aigua d’abastament a les llars de la Regió metropolitana de Barcelona.

A partir de metodologies de valoració de costos evitats i la creació de funcions dosi-resposta i a partir de tècniques economètriques, es van computar els considerables beneficis potencials en concepte de menor degradació i menor consum energètic de determinats electrodomèstics, menor consum de sabons i reactius, reducció del consum d’aigua envasada i major durabilitat de les canonades domèstiques.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2007[/data]

La Agència Catalana de l’Aigua (ACA) encargó a ENT un estudio con el objetivo de cuantificar económicamente los beneficios económicos que producirían un conjunto de actuaciones que deberían mejorar la calidad del agua de abastecimeinto de los hogares de la Región Metropolitana de Barcelona.

A partir de metodologías de valoración de costes evitados y la creación de funciones dosis-respuesta y a partir de técnicas econométricas, se computaron los considerables beneficios potenciales en concepto de menor degradación y menor consumo energético de determinados electrodomésticos, menor consumo de jabones y reactivos, reducción del consumo de agua envasada y mayor durabilidad de les tuberías domésticas.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2007[/data_es]
[client_es]Agència Catalana de l’Aigua[/client_es]The Catalan Water Agency (ACA) commissioned a study to ENT in order to economically quantify the economic benefits that would produce a set of actions that would improve the water quality in households of the metropolitan area of Barcelona.

From avoided costs valuation methodologies, developing dose-response functions and using econometric techniques, the potential benefits in the form of reduced degradation and reduced energy consumption of certain goods, were calculated. Lower consumption of soaps and detergents, reduction of bottled water consumption and extended durability of the domestic plumbing were also considered.

The overall estimated savings were in the range of about 100 Euros per annum per households.

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]ENT Environment & Management[/autoria_en]
[data_en]2007[/data_en]
[client_en]Agència Catalana de l’Aigua[/client_en]

autoria

ENT environment & management

data

2007

client

Agència Catalana de l’Aigua