Aquest estudi va ser encarregat per l’Agència Catalana de l’Aigua, per tal de valorar l’impacte econòmic de realitzar restriccions a diversos sectors econòmics en cas que es produís una situació de sequera. En una primera part, es va realitzar una caracterització del consum sectorial d’aigua i de les relacions intersectorials en el consum d’aigua d’abastament a partir de la metodologia Input-output de l’aigua, construint una matriu d’intercanvis d’aigua entre sectors econòmics per a l’economia catalana.

En la segona part, es desenvolupà un model d’equilibri general, a partir de les taules Input-output de Catalunya i del model d’oferta de Leontief (o model de Ghosh) per a estimar l’impacte macroeconòmic en cas de restriccions sectorials. Finalment, es realitzaren simulacions per a Catalunya pels casos d’excepcionalitat i emergència.

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Agència Catalana de l’Aigua