Els mecanismes que fan possible el creixent procés de globalització són diversos i desigualment coneguts. Alguns actors com les transnacionals o organitzacions multilaterals com el Banc Mundial o l’FMI són ja populars i els podem trobar regularment en els mitjans de comunicació. No obstant això perquè una empresa transnacional vengui o s’implanti en un país llunyà al seu país d’origen cal que hi participin altres actors, menys coneguts, però que en ser imprescindibles són coresponsables dels avantatges o desavantatges de les activitats finalment realitzades per les transnacionals . Conèixer i entendre tots els mecanismes d’internalització és bàsic per evitar els impactes negatius, ja siguin ambientals, socials o econòmics, que en ocasions produeixen les transnacionals, molt especialment quan actuen en els països amb menys recursos i capacitat per defensar els seus propis interessos.

autoria

Miquel Ortega

data

2005

publicació

Ecología Política

referència bibliogràfica

Ortega Cerdà, M. (2005) Una cara oculta de la Globalización: ECAs, deuda externa y deuda ecológica. Ecología Política, 28: 25-33.