El llibre “Som Natura: el repte de l’Antropocè” ha comptat amb la participació d’una trentena de reconeguts científics, artistes i divulgadors, entre els quals Lydia Chaparro de la Fundació ENT.

El capítol en el qual ha participat Lydia Chaparro (Fundació ENT) es titula “Un mar de reptes”, i s’emmarca dins la secció “Actuem” i està dedicat a l’oceà. Al capítol es mencionen els múltiples impactes que afecten el medi marí i la biodiversitat, provocant-ne la degradació i la pèrdua de serveis crítics, però alhora destaca bones notícies, com ara l’augment del coneixement científic i l’interès creixent per part de la ciutadania sobre la salut dels oceans. El capítol conclou amb la necessitat de fer una transició global cap a sistemes de consum i producció molt més responsables i sostenibles, i que tinguin en compte els límits dels ecosistemes.

autoria

Lydia Chaparro

data

2020

publicació

Museu de Ciències Naturals de Barcelona

referència bibliogràfica

Chaparro, L. (2020) Un mar de reptes (cap. 6: 151-153) en Castell, C. i Terradas, J. (eds.) “Som Natura: el repte de l’Antropocè”. Museu de Ciències Naturals de Barcelona y Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.