Segons un nou informe publicat per Seas at Risk i BirdLife Europe (en el qual la Fundació ENT ha tingut l’oportunitat de col·laborar), els fons de la Unió Eeuropea (UE) destinats a combatre la sobrepesca estan fent exactament el contrari: impulsant l’excés de capacitat i la sobrepesca de la flota.

Tot i que el “cessament temporal” de la pesca, és a dir, les vedes temporals finançades per la UE estan destinades en principi per ser una mesura de conservació per ajudar a recuperar les poblacions de peixos, l’informe revela la seva ineficiència en reduir la capacitat pesquera i donar suport als esforços de conservació marina. Més concretament, l’informe il·lustra com s’està utilitzant aquesta mesura per mantenir tant la capacitat de la flota com la sobrepesca.

De fet, la sobrepesca segueix afectant nombroses poblacions de peixos (algunes de les quals estan sent explotades més enllà dels seus límits ecològics de seguretat). Segons l’informe de 2019 del Comitè Científic, Tècnic i Econòmic de Pesca de la UE (STECF) [1], més del 40% de les poblacions de peixos a l’Atlàntic Nord-Oriental i vora el 80% a la Mediterrània estan sobreexplotades. Un fet que no només afecta la biodiversitat i la salut dels ecosistemes marins, sinó també la productivitat i rendibilitat econòmica de les flotes pesqueres afectades.

Les negociacions sobre els propers set anys de Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP) han entrat en la seva etapa final. Una etapa en què es prendran decisions clau, entre les quals, el manteniment o la reintroducció en el futur paquet financer del FEMP de determinats subsidis que podrien ser perjudicials per al medi ambient i la recuperació dels oceans.

Per això, eliminar les subvencions a la pesca nocives per al medi ambient de la legislació de la UE és un pas essencial per aconseguir mars i oceans saludables per a 2030, tal com han sol·licitat més de 100 ONG a través del Manifest Blau [2]. D’altra banda, la recent avaluació global de l’ONU sobre l’estat de la biodiversitat assenyala els subsidis pesquers nocius com un dels principals impulsors del col·lapse ecològic de la biodiversitat marina i de la mala gestió de la pesca [3]. Però a més de tot l’anterior, la comunitat científica internacional també està fent sonar l’alarma sobre la necessitat de prohibir els subsidis pesquers perjudicials per al medi marí [4]. Si no fos així, s’estaria incomplint a més amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU, concretament l’objectiu 14.6 que, entre altres, indica la prohibició d’aquí al 2020 de certes formes de subvencions a la pesca que contribueixen a la sobrecapacitat i a la pesca excessiva [5].

Descarregar l’informe: Ending “Temporary Cessation” for Good – How an EU Subsidy is Driving Overfishing