Ignasi Puig i Luís Campos Rodrigues (ENT) van participar a la trobada de coordinació i a l’assemblea general del projecte NATURVATION. L’esdeveniment va tenir lloc a Leipzig (Alemanya) entre els dies 19 a 21 de setembre.
Entre els punts rellevants de l’assemblea general es va analitzar la base de dades “Urban Nature Atlas”, que disposa de a prop de 1.000 exemples de solucions basades en la natura (Nature-based solutions – NBS) de 100 ciutats europees; es van debatre aspectes metodològics associats a l’anàlisi dels beneficis socioeconòmics i ambientals de les NBS; i es va fer una anàlisi de les sessions URIP (Urban-Regional Innovation Partnerships) realitzades l’any 2018 així com es van preparar les sessions restants del present i del proper any. ENT i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) són els responsables de l’organització d’aquestes sessions a Barcelona.
NATURVATION està format per un consorci de 14 institucions liderat per la Universitat de Durham. L’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona i ENT Environment and Management són els socis locals de Barcelona. Entre els seus objectius principals, NATURVATION pretén contribuir a la millora del coneixement sobre NBS en l’àmbit urbà, considerant aspectes com l’anàlisi d’aspectes innovadors, els reptes de sostenibilitat urbana i el paper de diversos agents institucionals i de la societat civil en aquest procés.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del projecte[/link] [link]Urban Nature Atlas[/link]Ignasi Puig y Luís Campos Rodrigues (ENT) participaron en el encuentro de coordinación y en la asamblea general del proyecto NATURVATION. El evento tuvo lugar en Leipzig (Alemania) entre los días 19 a 21 de septiembre.
Entre los puntos relevantes de la asamblea general se analizó la base de datos “Urban Nature Atlas”, que dispone de cerca de 1.000 ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza (Nature-based solutions – NBS) de 100 ciudades europeas; se debatieron aspectos metodológicos asociados al análisis de los beneficios socioeconómicos y ambientales de las NBS; y se hizo un análisis de las sesiones Uripa (Urban-Regional Innovation Partnerships) realizadas en el año 2018 así como se prepararon las sesiones restantes del presente y del próximo año. ENT y el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) son los responsables de la organización de estas sesiones en Barcelona.

NATURVATION está formado por un consorcio de 14 instituciones liderado por la Universidad de Durham. El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la Universidad Autónoma de Barcelona y ENT Environment and Management son los socios locales de Barcelona. Entre sus objetivos principales, NATURVATION pretende contribuir a la mejora del conocimiento sobre NBS en el ámbito urbano, considerando aspectos como el análisis de aspectos innovadores, los retos de sostenibilidad urbana y el papel de diversos agentes institucionales y de la sociedad civil en este proceso.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web del proyecto[/link] [link]Urban Nature Atlas[/link]