La campanya, impulsada per la Fundació ENT, l’Associació Naturalistes de Girona i Espai Ambiental, té per objectiu conscienciar a la població sobre el malbaratament alimentari.

Cada any es llencen a Catalunya més de 250.000 tones d’aliments, fet que suposa un malbaratament de recursos naturals i importants pèrdues econòmiques. Aquest és el mal que la campanya impulsada per aquestes tres entitats, i que s’estendrà fins el proper mes de setembre, vol posar de relleu i denunciar.

Volen que surtin a la llum les causes del malbaratament alimentari, relacionades amb la pèrdua de valor ambiental, cultural i econòmic dels aliments. Volen sensibilitzar a la població sobre la importància que té el tipus de consum que fem, sobre el malbaratament alimentari i la pèrdua de valor dels aliments.

Pels col·lectius impulsors, és important comprendre el seu valor: Ambiental: perquè s’utilitzen molts recursos per a produir-los (aigua, adobs, maquinària) i quan es llencen esdevenen un residu que cal gestionar. Cultural i social: perquè els aliments (cultivar-los, cuinar-los menjar-los) són al centre de la cultura i de la identitat dels pobles. En moments de crisi com l’actual, els aliments també tenen un valor social important. Econòmic: perquè el consum d’aliments és una de les principals despeses econòmiques de les famílies, que a més ajuda a sostenir el sector agroalimentari. El malbaratament d’aliments suposa una pèrdua de centenars de milers d’euros a l’any a Catalunya.

La primera activitat, un taller d’aprofitament d’aliments

Amb la finalitat de lluitar contra el malbaratament alimentari han obert un espai web (www.elvalordelsaliments.cat) que s’anirà omplint de dades i continguts, així com anunciarà les diferents activitats i accions que es duran a terme en el marc de la campanya. Les activitats emmarcades dins la campanya van des de l’impuls de circuit estable d’aprofitament solidari d’excedents del petit comerç gironí, xerrades divulgatives sobre el valor dels aliments a entitats que ho demanin, formació sobre prevenció del malbaratament al sector de l’Hostaleria de Girona, àpats d’aprofitament o espigolades.

La primera tindrà lloc aquest mateix dijous a la Universitat de Girona, on l’Associació Naturalistes de Girona impartirà un taller d’aprofitament d’aliments en el marc de la I Jornada del Pla UdG Saludable (http://ow.ly/LqtMU). Al taller d’aprofitament, que es realitzarà amb els aliments rebutjats del petit comerç gironí, es podrà aprendre tot un seguit de receptes per no haver de llençar menjar.