L’estratègia de la Unió Europea en matèria de energia és una de les 10 prioritats clau de l’actual Comissió Europea i el seu objectiu és proporcionar una “energia segura, sostenible, competitiva i assequible”.

Per tal de comprendre la situació de cada Estat membre en relació amb les cinc dimensions de la Unió energètica, la Comissió Europea va publicar les denominades Country factsheets (fitxes de països). Aquestes fitxes utilitzen un conjunt d’indicadors comparables per garantir la consistència i coherència entre els 28 Estats membres.

Liderat per Green Budget Europe, CEE Bankwatch i EEB, la Fundació ENT ha dut a terme una avaluació de les fitxes d’Espanya i Portugal.

Sobre la base d’aquesta anàlisi, hem elaborat recomanacions que faran que la Unió energètica sigui coherent amb una trajectòria cap a una societat sostenible i amb baixes emissions de carboni, estimulant la seguretat i la innovació dels inversors i creant nous llocs de treball.

El document general conclou que els fulls de dades del país necessiten millores substancials i més consultes a les parts interessades per proporcionar informació d’alta qualitat. Han de funcionar com un mecanisme d’alerta primerenca i així complementar els plans nacionals d’Energia i Clima (NECPs). Han d’ajudar la Comissió Europea i als Estats membres a identificar i prevenir possibles deficiències en les polítiques relacionades amb el clima i l’energia des del principi i corregir les que ja existeixen.

A causa de que el canvi climàtic i la transició baixa en carboni estan entre els majors riscos per a l’estabilitat econòmica, recomanem un fort vincle amb l’European Semester. Aquest enfocament d'”economia global” podria generar confiança entre els inversors, el públic i internacionalment en el compromís de la UE de dur a terme la transició baixa en carboni després de París.

autoria

Fundació ENT

data

2019

client

Comissió Europea