Skip to main content

El proper mes de juny començarà el projecte WOODCIRCLES amb la participació de la Fundació ENT. Es tracta d’una Innovation Action dins del programa Horizon Europe, que tindrà una durada de 4 anys i està liderat pel Danish Technological Institute. La Fundació ENT coordina el paquet de treball sobre “Sostenibilitat i avaluació d’impactes”.

WOODCIRCLES desenvoluparà solucions circulars innovadores per a la construcció sostenible en fusta per ajudar a reduir la dependència d’Europa dels recursos no renovables, reduir les emissions de GEH, reduir la generació de residus i oferir embornals de carboni a llarg termini i la substitució de productes de origen fòssil i intensius en carboni. Sobre la base de les necessitats identificades i els potencials de mercat, el consorci desenvoluparà noves cadenes de valor per al reciclatge de residus de fusta i solucions optimitzades de sistemes de construcció de disseny per al desmuntatge per augmentar significativament les taxes de reciclatge de fusta a la construcció. WOODCIRCLES integrarà eines i solucions digitals a tots els desenvolupaments i crearà models digitals a gran escala. La participació activa de les ciutats sòcies i els seus ecosistemes de construcció mitjançant activitats de participació conjunta tècniques i temàtiques augmentarà el desplegament. Tots els materials, components i prototips de sistemes desenvolupats es demostraran, provaran i documentaran completament, inclosa l’avaluació de la sostenibilitat, per a la seva acceptació immediata al mercat.