El Ministeri de Ciència i Innovació, en el marc del Programa Torres Quevedo va finançar el projecte “Metodologia per integrar criteris ambientals en els pressupostos dels ens locals”, presentat per la Dr. Ana Citlalic González Martínez, d’ENT Environment and Management.

autoria

ENT environment & management

data

2011

client

Ministerio de Educación y Ciencia