En aquest treball s’examinen les tendències en l’ús de recursos del sector de la construcció espanyol des de l’enfocament del metabolisme social (Fischer-Kowalski, 1998). El creixement de l’economia espanyola 1980-2007 es basa en un ús intensiu dels recursos naturals, i el consum de materials de la producció no va disminuir en aquest període, en contrast amb el període posterior a 2008. Aquest article també proporciona l’evidència d’un tipus específic de conflicte en l’extracció de recursos a Catalunya.

autoria

Miquel Ortega

data

2012

publicació

RESPONDER. Sustainable Housing

referència bibliogràfica

González, A.C., Walter, M., Brun, J., Pérez Manrique, P., Ortega, M., Martinez Alier, J. (2012) The weight of building materials in the social metabolism of Spain and conflicts on quarries. Conference “RESPONDER. Sustainable Housing”. 28-30 March. Barcelona.