La ideologia i la política econòmica autàrquica van ser les característiques centrals del període d’entreguerres a Europa. Tot i connexió de l’autarquia a conceptes geogràfics, com ara espai, recursos i població, el seu impacte històric ha estat relativament poc explorat en la literatura.
En aquest article, presentem en primer lloc com el concepte de ‘autarquia’ assimila dos significats etimològics: l’autosuficiència i l’autoritarisme. Després vam explorar aquesta dualitat, l’ús de fonts d’arxiu, mitjançant l’examen de les polítiques socials i econòmiques aplicades al sector de la pesca a l’Espanya franquista entre 1939 i 1951. D’una banda, s’analitza la repressió i la transformació del món social dels pescadors. D’altra banda, s’estudia l’impacte de les polítiques públiques sobre la flota pesquera marina, el que subratlla la importància de les directrius militaristes que van donar forma a les reformes. S’argumenta que aquestes reformes autàrquiques han tingut conseqüències a llarg termini que encara són visibles avui dia. Elles representaven un trencament per a l’ambient associatiu dels pescadors i la forma de les característiques futures de la flota, així com el seu patró d’expansió geogràfica.

autoria

Santiago Gorostiza | Miquel Ortega

data

2016

publicació

Journal of Historical Geography

referència bibliogràfica

Gorostiza, S., Ortega, M. (2016) ‘The unclaimed latifundium’: the configuration of the Spanish fishing sector under Francoist autarky, 1939–1951. Journal of Historical Geography, Volume 52: 26–35.