Skip to main content

L’objectiu principal de la investigació és el d’obtenir una millor comprensió de la Paradoxa de Jevons i les seves solucions potencials. La investigació indagarà en quines intervencions governamentals poden minimitzar la paradoxa de Jevons, així com l’exploració dels seus límits, a través del cas d’estudi de Catalunya.

autoria

Fundació ENT

data

2019-2021

Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya mitjançant un ajut Beatriu de Pinòs a Jaume Freire González