L’emissió de contaminants atmosfèrics té efectes perjudicials per al medi ambient i la salut humana. Els impostos sobre la contaminació de l’aire són aplicats actualment per set comunitats autònomes a l’Estat espanyol. Aquest article realitza una anàlisi comparativa d’aquests impostos, presentant les seves característiques principals, els seus ingressos i possibles fortaleses i debilitats. A més, el document discuteix les possibilitats per a la reforma dels impostos estudiats, la seva possible aplicació a la resta de les comunitats autònomes i les opcions per harmonitzar-los a nivell nacional, tenint en compte les regulacions existents.

autoria

Ignasi Puig | Luís Campos | Rosaria Chiafari

data

2019

publicació

Civitas – Thomson Reuters

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., Campos Rodrigues, L., Chifari, R. “Taxes on Air Pollution in Spain”, p. 315-336, in Villar Ezcurra, M., Cámara Barroso, C. (Eds.) (2019) Environmental Tax Studies for the Ecological Transition. Civitas – Thomson Reuters.