Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Taxes on Air Pollution in Spain
| Publicacions

L’emissió de contaminants atmosfèrics té efectes perjudicials per al medi ambient i la salut humana. Els impostos sobre la contaminació de l’aire són aplicats actualment per set comunitats autònomes a l’Estat espanyol. Aquest article realitza una anàlisi comparativa d’aquests impostos, presentant les seves característiques principals, els seus ingressos i possibles fortaleses i debilitats. A més, el document discuteix les possibilitats per a la reforma dels impostos estudiats, la seva possible aplicació a la resta de les comunitats autònomes i les opcions per harmonitzar-los a nivell nacional, tenint en compte les regulacions existents.

Data
2019
Publicació
Civitas – Thomson Reuters
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I., Campos Rodrigues, L., Chifari, R. “Taxes on Air Pollution in Spain”, p. 315-336, in Villar Ezcurra, M., Cámara Barroso, C. (Eds.) (2019) Environmental Tax Studies for the Ecological Transition. Civitas – Thomson Reuters.
Enllaç a l’article