El document analitza els impactes ambientals dels incentius fiscals a la innovació, i els impactes a la innovació dels incentius fiscals per a les despeses ambientals, en el sistema de l’impost de societats espanyol durant en el període 2001-2005. Segons l’estudi, la deducció fiscal en R + D i la innovació tecnològica condueix a majors inversions en matèria de protecció del medi ambient, mentre que la deducció fiscal per inversions mediambientals no tenia conseqüències significatives per a la R + D i la innovació tecnològica.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2008[/data]
[publicacio]OECD[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2008) Taxation, Innovation and the Environment-The Spanish Case. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]El documento analiza los impactos ambientales de los incentivos fiscales a la innovación, y los impactos a la innovación de los incentivos fiscales para los gastos ambientales, en el sistema del impuesto de sociedades español durante en el período 2001-2005. La deducción fiscal en I + D y la innovación tecnológica se encontró que conducirá a mayores inversiones en materia de protección del medio ambiente, mientras que se encontró que la deducción fiscal por inversiones medioambientales no tenia consecuencias significativas para la I + D y la innovación tecnológica.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[publicacio_es]OEDC[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2008) Taxation, Innovation and the Environment-The Spanish Case. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]The paper discusses the environmental impacts of tax incentives for innovation, and the innovation impacts of tax incentives for environmental expenditures, in the Spanish corporate income tax system during the period 2001-2005. The tax deduction on R&D and technological innovation was found to lead to higher investments on environmental protection, whereas the tax deduction for environmental investments was found to have no significant consequences for R&D and technological innovation.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_en]
[data_en]2008[/data_en]
[publicacio_en]OEDC[/publicacio_en]
[referencia_en]Puig Ventosa, I. (2008) Taxation, Innovation and the Environment-The Spanish Case. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).[/referencia_en]
[link]Acces to the article[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2008

publicació

OECD

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2008) Taxation, Innovation and the Environment-The Spanish Case. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).