L’objectiu d’aquest treball és analitzar el paper dels indicadors de sostenibilitat quan es consideren com a elements discursius sobre sostenibilitat. Els indicadors de sostenibilitat tenen la particularitat de tenir una aparença científica objectiva, i argumenten que això permet als seus usuaris enllaçar els enunciats de sostenibilitat amb el discurs científic, que és una de les principals fonts actuals de legitimitat. Gràcies a aquesta capacitat de legitimació, els indicadors de sostenibilitat juguen un paper important en el discurs de sostenibilitat. Per explicar el seu paper en la nostra societat s’explora la forma com es relacionen amb l’acció política, el poder i el discurs sostenibilitat.

autoria

Miquel Ortega

data

2005

publicació

European Meeting of Ecological Economics

referència bibliogràfica

Ortega Cerdà, M. (2005) Sustainability indicators as discursive elements. European Meeting of Ecological Economics. Lisboa.