L’Instituto de Estudios Fiscales ha publicat l’informe del projecte “Fiscalidad del Vehículo Eléctrico en España”. El projecte, realitzat per l’investigador de la Fundació ENT Sergio Sastre, va ser finalitzat l’any passat.

El vehicle elèctric està cridat a introduir-se de manera significativa en el parc d’automòbils en els propers anys. Aquest canvi probablement estalviarà grans quantitats de combustibles fòssils en el transport, que al seu torn tindrà una influència directa sobre la demanda d’electricitat i els ingressos procedents de diferents impostos. L’informe analitza les conseqüències d’aquests canvis, així com les eines legals i fiscals disponibles per a les autoritats públiques per evitar efectes no desitjats.

Donada la importància del sector transport pel que fa a la seva contribució en el consum de combustibles fòssils com en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, el Pla d’Estalvi i Diversificació Energètica del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, ha situat la introducció d’aquest tipus de vehicle entre les accions més rellevants. Així, es preveu que el 2020 un 10% del parc automobilístic estigui format per aquests vehicles, que sumarien dos milions i mig d’unitats segons l’estimació del Ministeri. L’informe aborda les conseqüències fiscals de la introducció d’un nombre significatiu de vehicles elèctrics, en termes dels ingressos procedents dels diferents impostos, en el marc de la tributació a escala nacional, regional i local.

El projecte atorgat per l’Instituto de Estudios Fiscales a l’investigador Sergio Sastre de la Fundació ENT, analitza les eines legals per regular la fiscalitat del vehicle elèctric a l’estat. Aquestes eines són clau a curt termini, ja que és previsible que es doni una certa substitució del consum de combustibles cap a l’electricitat que tindrà efectes sobre l’Impost especial sobre hidrocarburs, així com sobre l’Impost sobre l’electricitat. Atès l’actual marc fiscal a Espanya, la introducció d’una gran quantitat de vehicles elèctrics implicarà un canvi en les fonts d’ingressos fiscals procedents dels combustibles fòssils (és a dir, gasolina i dièsel) cap als impostos sobre l’electricitat. D’altra banda, altres impostos (per exemple, els de matriculació, peatges) podrien estar també afectats per aquestes polítiques. Sigui com sigui, en el marc actual, una introducció del vehicle elèctric en els percentatges que pronostica el Ministeri, suposaria un descens global de la recaptació fiscal lligada al transport privat.

L’informe estudia els escenaris de recaptació per aquests impostos així com els efectes sobre el mix elèctric i l’encaix fiscal de les futures “electrolineres” per elaborar propostes de millora a nivell legal i tributari que puguin evitar possibles efectes no desitjats.

Consulta l’Informe