El Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC) ha fet un encàrrec a la Fundació ENT per oferir suport tècnic al desenvolupament d’un procés d’implantació del principi de Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) al Marroc. El focus se centra en els residus d’envasos i, en particular, en els envasos de plàstic.