El Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC) ha fet un encàrrec a la Fundació ENT per oferir suport tècnic al desenvolupament d’un procés d’implantació del principi de Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP) al Marroc. El focus se centra en els residus d’envasos i, en particular, en els envasos de plàstic.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]El Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC) ha encargado a la Fundació ENT ofrecer apoyo técnico al desarrollo de un proceso de implantación del principio de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) en Marruecos. El foco se centra en los residuos de envases y, en particular, en los envases de plástico.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]