Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Subsidios a los combustibles fósiles en Ecuador: Diagnosis y Opciones para su Progresiva Reducción
| | Publicacions

El 82% de la matriu energètica de l’Equador es suporta en el consum de derivats de petroli, com dièsel, gasolina i GLP. No obstant això, Equador figura internacionalment com un dels països amb més subsidis als combustibles, consignant major percentatge a aquests subsidis que a educació i salut. El subsidi als combustibles a Equador demanda a l’any més de 3 mil milions de dòlars, equivalents al 17% del pressupost general de l’estat (PGE).

L’article caracteritza la matriu energètica de l’Equador i la magnitud dels subsidis. El derivat de petroli més subsidiat a Equador és el dièsel. El preu d’aquest producte al país és aproximadament el 50% del seu cost en el mercat internacional. Així mateix, caracteritza les principals problemàtiques associades a aquests subsidis. A més del cost pressupostari i dels impactes ambientals derivats d’un major consum, els baixos preus de venda dels hidrocarburs amb relació als mercats internacionals produeixen desviament de productes cap a les fronteres, representant per a Equador una pèrdua econòmica significativa.

Comptar amb una fiscalitat social i ambientalment justa descoratjaria l’ús abusiu de recursos naturals i fomentaria la recaptació de recursos que podrien destinar-se al finançament de programes socials, ambientals i impulsar el desenvolupament de tecnologies netes.

Sobre allò analitzat, es presenten propostes que possibilitin la reducció de subsidis als combustibles fòssils, minimitzant els efectes sobre els sectors socials que depenen d’aquests subsidis.

Data
2018
Publicació
Revista Iberoamericana de Economía Ecológica
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, et al. (2018) Subsidios a los combustibles fósiles en Ecuador: Diagnosis y Opciones para su Progresiva Reducción. Rebidec, Vol.28, nº 1: 87-106.
Accés a l’article