Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Sostenibilitat i finances municipals. Diagnosi i propostes per als ens locals a Catalunya
| Projectes

En el document s’analitzà la configuració actual del finançament municipal des del punt de vista de la sostenibilitat, fent especial èmfasi en els aspectes relacionats amb l’urbanisme i la construcció, donada la seva rellevància.

L’informe realitzà, inicialment, una breu descripció dels diferents ingressos de les hisendes locals i de la seva estructura. A continuació, s’analitzaren els ingressos dels municipis catalans en el període 2001-2005, especialment aquells relacionats amb vectors ambientals. Es realitzà també una anàlisi dels ingressos municipals per a diferents àmbits territorials: províncies i comarques, municipis de costa/interior i municipis de l’Àrea Metropolitana.

Finalment, es realitzaren propostes que podrien contribuir a fer més sostenible el sistema de finançament municipal. Les propostes es van dividir en aquelles que podrien ser aplicades actualment pels ajuntaments i aquelles que requeririen canvis normatius. S’incloïen també alguns indicadors i un qüestionari d’autoavaluació per mesurar la sostenibilitat del finançament municipal.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2009
Client
Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS)