Avui 15 de novembre de 2021 el municipi de Solsona posa el marxa un nou sistema de gestió de residus Porta a Porta per a cinc fraccions de residus. ENT va dissenyar les característiques del model, va redactar els plecs i l’Ordenança Municipal perquè el sistema esdevingués una realitat que avui comença a caminar.

Aquí el vídeo informatiu sobre el nou model de recollida: