L’Ajuntament de Solsona va encarregar a ENT la realització d’uns treballs preliminars per a l’estudi del sistema de lliurament de residus per part dels blocs plurifamiliars de la ciutat per a la propera implantació d’un sistema de recollida Porta a Porta. Raiels ha col·laborat en aquest treball de camp, que ja ha finalitzat i estarà disponible online properament.

En paral·lel ENT ha col·laborat en la redacció dels plecs de clàusules tècniques, econòmiques i administratives per a la propera licitació del nou servei de recollida porta a porta, tant a nivell domèstic com comercial.

El Consell de Medi Ambient va rebre el passat 7 de novembre de 2019 una sessió informativa sobre el futur sistema previst. Properament es realitzaran unes sessions informatives a les famílies de Solsona.