Skip to main content

La revista Ecología Política, cuadernos de debate internacional convoca les autores i autors que ho desitgin a enviar les seves propostes darticles per al proper número 63 de la revista.

 

INTERDEPENDÈNCIA I VIDA-EN-COMÚ. Produir comú com a condició ecològica i desafiament polític

La dinàmica del capital -en la seva lògica d’autoexpansió infinita- avança sobre territoris i cossos/poblacions depredant els ecosistemes i els entramats comunitaris sobre els quals reposa la Vida-en-Comú. Als llindars de la depredació, les lluites per la defensa dels territoris-de-vida fan visible la centralitat que té la co-gestió de les relacions d’interdependència intra i trans-espècies, com a requisit ecològic i com a desafiament polític per a la supervivència de l’espècie humana, de cara a la seva responsabilitat en el sosteniment de la trama de la vida de la Terra i la construcció col·lectiva i autodeterminada d’opcions de vida digna.

En aquest sentit, les lluites per la defensa dels territoris de vida són processos reiterats que disputen en contra i enmig dels termes d’interdependència, imposats per les mediacions capitalistes, patriarcals i colonials, possibilitats més satisfactòries d’organització i reproducció de la Vida-en-Comú, intra i trans-espècies. Es tracta de processos que, en defensar un conjunt d’àmbits materials i simbòlics, produeixen allò comú en entossudir-se a (re)generar els vincles socials, afectius i ecològics a través de dinàmiques organitzatives que fisuren, limiten i en molts casos, desborden la lògica capitalista del valor.

En aquest número fem una crida a col·laboracions que permetin reflexionar al voltant de:

  • Experiències de lluita per la defensa dels territoris-de-vida i la seva capacitat política per produir comú, disputar altres termes d’interdependència intra i transespècies i restaurar/regenerar la trama de la Vida.
  • Aprenentatges, desafiaments, amenaces, riscos i potencialitats de la producció del comú a la trama de la Vida en el context d’esgotament de les velles esquerres i ascens de les noves dretes; d’intolerància envers les alteritats i les diversitats; de crisi de la imaginació revolucionària i de la consciència política del que és comú.
  • Estudis sobre processos polítics i desenvolupaments teòrics, històrics i/o hermenèutics centrats en: allò comunitari com a vector fonamental del polític, la comunalitat com a aspecte decisiu i clau de perspectives, condicions i modalitats més enllà de les cotilles i les contradiccions de la tradició liberal , autonomisme comunal, democràcies territorials ampliades, principis del bon con-viure i nous horitzons de drets humans i de la Natura.

 

El número es publicarà al juny de 2022.

 

TERMINIS I PROCEDIMENT DE LLIURAMENT

El lliurament dels articles per al número 63 es realitzarà en dues fases.

  • Enviament d’una proposta d’article (màx. 250 paraules). Data límit de recepció: 31 de gener de 2022.

Un cop rebudes, les propostes seran avaluades per expertes i experts en la temàtica i pel comitè editorial de la revista. Aquelles autores i autors la temàtica dels quals sigui considerada de més interès per al públic objectiu—i que facin possible l’elaboració d’un nombre que cobreixi un ampli espectre de subtemàtiques en el marc del tema tractat—seran convidades a enviar els articles finals. La invitació a enviar l’article final no pressuposa la publicació.

  • Enviament de l’article final. Data límit de lliurament: 28 de febrer de 2022.

Tant les propostes d’article com els textos finals s’han d’enviar a l’adreça electrònica: articles@ecologiapolitica.info.

Es convida els moviments socials, ecologistes, periodistes, persones expertes i investigadores a enviar articles per a la seva publicació a la revista. L´objectiu d´Ecologia Política és ser una eina de comunicació entre investigadores, activistes i persones i col·lectius interessades en el camp del medi ambient i l´ecologia política. Per aquesta raó, els articles han de ser comprensibles per a persones no expertes en la temàtica tractada, però amb coneixements generals a l’àrea de medi ambient i ecologia política.