El proper dia 24 de novembre, Luís Campos Rodrigues (ENT) presentarà la ponència “Anàlisi estadística, seguiment i prevenció de la presència de metalls pesants a les depuradores de Granollers, La Llagosta i Montornès del Vallès” a la IX Jornada sobre gestió i tractament de fangs d’EDAR.

Aquesta ponència es contextualitza en un treball encarregat per l’Agència de Residus de Catalunya i el Consorci Besòs-Tordera sobre com la composició de les entrades d‟aigua a les plantes de tractament d’aigües residuals afecta la caracterització analítica dels fluxos de sortida: aigua neta i fangs de depuració, centrant-se particularment en metalls pesants. D’aquest treball, se’n va derivar la següent publicació: Campos Rodrigues L., Puig-Ventosa I., Rubio Castillejo M. A., Aguiló Martos P., Pous Alo M., Batlló Fígols G., Latres Simó S. (2021). Análisis estadístico, seguimiento y prevención de la presencia de metales pesados en las depuradoras de Granollers, La Llagosta y Montornès del Vallès. Tecnoaqua, 51 – Septiembre-Octubre 2021: 54-58.

La jornada està organitzada pel grup de Biotecnologia Ambiental de la Universitat de Barcelona i s’adreça a gestors, administració pública, responsables de les estacions de tractament d’aigües residuals (EDAR), personal acadèmic i de l’àmbit de l’Enginyeria. Entre els temes a tractar s’inclouran la valorització de llots a través de coproductes; l’optimització de la digestió anaeròbia i la línia de llots; la cogestió anaeròbia; la valorització de llots en sòl agrícola; i els tractaments nous per a llots.

Més informació de la Jornada
Enllaç a l’article (p. 54)