La revista de viatges Traveler ha publicat un article sobre quines són les conseqüències del confinament sobre la naturalesa. En aquest article, escrit per Javier Martínez Mansilla, es recullen les declaracions del membre i investigador d’ENT Sergio Sastre, que destaca sobretot els efectes del confinament sobre la qualitat de l’aire de les ciutats, la qualitat de l’aigua i la disminució de la pressió sobre els ecosistemes.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enllaç a l’article[/link]La revista de viajes Traveler ha publicado un artículo sobre cuáles son las consecuencias del confinamiento para la naturaleza. En este artículo, escrito por Javier Martínez Mansilla, se recogen las declaraciones del miembro e investigador de ENT Sergio Sastre, que destaca sobre todo los efectos del confinamiento para la calidad del aire de las ciudades, la calidad del agua y la disminución de la presión sobre los ecosistemas.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Enlace al artículo[/link]