El divendres 16 de juliol, Sergio Sastre (ENT) va defensar la seva tesi doctoral en Ciència i Tecnologia Ambiental a l’ICTA (Universitat Autònoma de Barcelona). La tesi, titulada “Resources extraction, trade and waste management: a regional approach to the Spanish socioeconomic metabolism”, dirigida per Óscar Carpintero i Jordi Roca, va ser qualificada excel·lent cum laude. El tribunal de la tesi doctoral va estar format per Manuel González de Molina, Iñaki Arto i Jesús Ramos-Martín.

Els temes tractats en la tesi són la comptabilitat de fluxos de materials (CFM) i la gestió de residus municipals a escala autonòmica a Espanya. Dins dels 5 capítols que formen el text principal, l’autor calcula i analitza amb èxit els principals indicadors de la CFM (extracció de recursos, comerç biofísic i consum de recursos) per a cadascuna de les 17 comunitats autònomes. A més, també s’avalua l’acompliment de les regions espanyoles en relació amb els objectius de reciclatge de residus municipals de la UE.

En paraules del Tribunal, “la tesi és un treball innovador que posa llum sobre el funcionament biofísic intern d’un Estat”, mostrant les diferències significatives dels patrons metabòlics regionals i el pes de el comerç entre regions d’un país, que es confirma com un mecanisme de desplaçament de càrregues ambientals.