Satisfacció entre els organitzadors per la bona acollida de la conferència “Trabajo, crecimiento y sostenibilidad: el rol de la reforma fiscal medioambiental en la recuperación económica”. La conferència va tenir lloc a Madrid el passat 22 d’octubre i fou acollida per la UNED i dirigida per l’organització europea Green Budget Europe i Climate Strategy. L’esdeveniment comptava amb la col·laboració i el suport de la Fundació ENT, Fundació Conama i de WWF.
Els organitzadors de la conferència es mostren satisfets per la bona acollida i per l’alta participació a les exposicions i debats. En aquest sentit, les conclusions de la conferència ha tingut repercussió a la premsa i s’està estudiant publicar diversos articles relacionats.
Ben aviat es publicarà el vídeo de la conferència a la web de la UNED i de Green Budget Europe, tot i que ja es poden veure les fotos de l’esdeveniment i les presentacions dels diferents ponents.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Accés a les ponències[/link] [link]Vídeos de les ponències[/link]Satisfacción entre los organizadores por la buena acogida de la conferencia “Trabajo, Crecimiento y sostenibilidad: el rol de la reforma fiscal medioambiental en la recuperación económica”. La conferencia tuvo lugar en Madrid el pasado 22 de octubre y fue acogida por la UNED y dirigida por la organización europea Green Budget Europe y Climate Strategy. El evento contaba con la colaboración y el apoyo de la Fundación ENT, Fundación Conama y de WWF.
Los organizadores de la conferencia se muestran satisfechos por la buena acogida y por la alta participación en las exposiciones y debates. En este sentido, las conclusiones de la conferencia ha tenido repercusión en la prensa y se está estudiando publicó varios artículos relacionados.
Pronto se publicará el video de la conferencia en la web de la UNED y de Green Budget Europe, aunque ya se pueden ver las fotos del evento y las presentaciones de los diferentes ponentes.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Acceso a las ponencias[/link] [link]Vídeos de las ponencias[/link]