Santiago Gorostiza (fellow d’ENT) va defensar el passat 21 de desembre la seva tesi a la Universitat de Coïmbra (Portugal), va rebre la màxima nota (Distinçao e Louvor). El títol de la tesi és “Mobilising nature between democracy and fascism. An environmental history of the Spanish Civil War and the legacies of the Francoist autarky”, i analitza els anys de la guerra civil espanyola i el primer franquisme des de la perspectiva de la història ambiental i l’ecologia política.
Després de doctorar-se, Santiago Gorostiza s’ha incorporat com a investigador postdoctoral a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB. La seva incorporació s’emmarca en el programa d’excel·lència María de Maeztu, amb el qual ha estat acreditat aquest centre de recerca. Durant els propers dos anys, el seu objectiu és desenvolupar la seva recerca en història ambiental i ampliar-la a l’àmbit de la història moderna.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Més informació sobre el programa María de Maeztu[/link]Santiago Gorostiza (fellow de ENT) defendió el pasado 21 de diciembre su tesis en la Universidad de Coimbra (Portugal), recibió la máxima nota (Distinçao e Louvor). El título de la tesis es “Mobilising nature between democracy and Fascism. An environmental history of the Spanish Civil War and the legacies of the Francoist autarky”, y analiza los años de la guerra civil española y el primer franquismo desde la perspectiva de la historia ambiental y la ecología política.
Tras doctorarse, Santiago Gorostiza se ha incorporado como investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la UAB. Su incorporación se enmarca en el programa de excelencia María de Maeztu, con el que ha sido acreditado este centro de investigación. Durante los próximos dos años, su objetivo es desarrollar su investigación en historia ambiental y ampliarla al ámbito de la historia moderna.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Más información sobre el programa María de Maeztu[/link]