Rosaria Chifari s’ha incorporat aquest juny com a investigadora a la Fundació ENT. La seva incorporació va lligada al projecte de recerca europeu H2020 sobre la valorització innovadora dels residus orgànics, anomenat “DECISIVE“.

Rosaria Chifari és investigadora especialitzada en gestió de residus i energia. Les seves principals àrees d’interès són el metabolisme dels residus, així com les energies renovables, amb especial èmfasi en la bioenergia.