Rosaria Chifari s’ha incorporat aquest juny com a investigadora a la Fundació ENT. La seva incorporació va lligada al projecte de recerca europeu H2020 sobre la valorització innovadora dels residus orgànics, anomenat “DECISIVE“.
Rosaria Chifari és investigadora especialitzada en gestió de residus i energia. Les seves principals àrees d’interès són el metabolisme dels residus, així com les energies renovables, amb especial èmfasi en la bioenergia.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Rosaria Chifari se ha incorporado este junio como investigadora en la Fundació ENT. Su incorporación va ligada al inicio del proyecto de investigación europeo H2020 sobre la valorización innovadora de los residuos orgánicos, llamado “DECISIVE“.
Rosaria Chifari es investigadora especializada en gestión de residuos y energía. Sus principales áreas de interés son el metabolismo de los residuos, así como las energías renovables, con especial énfasis en la bioenergía.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]This June Rosaria Chifari has been incorporated as a researcher at the ENT Foundation. She is involved in the project DECISIVE which is dealing with the valorization of biowaste from urban areas using decentralized management schemes.
Rosaria Chifari is a researcher specialized in waste management and energy. Her main areas of interests are waste metabolism as well as renewable energy with special emphasis on bioenergy.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

Leave a Reply