La revista “Ecología Política”, de periodicitat semestral, és una revista d’àmbit internacional que reflexa el debat existent entorn els temes ecològics, posant especial èmfasi en el conflictes ambientals. Referent per a activistes i acadèmics de l’àmbit del medi ambient a l’Estat espanyol i Llatinoamèrica des de la seva fundació el 1991, des del 2013 l’edita la Fundació ENT i Icaria editorial.

autoria

Fundació ENT

data

1993-…