Els canvis que s’estan produint en el clima requereixen que les espècies i els ecosistemes, però també la societat i l’economia, s’adaptin a les noves condicions. Els canvis produïts i els que s’esperen suposen determinats riscos per a les activitats econòmiques més exposades, però també algunes oportunitats. La investigació, centrada en l’àmbit geogràfic de Catalunya, exposa els sectors més vulnerables al canvi climàtic, així com les principals oportunitats comercials que poden sorgir en el nou context. S’han realitzat un conjunt d’entrevistes als principals agents, així com una anàlisi de la literatura especialitzada.

autoria

Jaume Freire | Ignasi Puig

data

2014

publicació

Revista de Estudios Regionales

referència bibliogràfica

Freire-González, J., Puig Ventosa, I. (2014) Retos y oportunidades económicas de la adaptación al cambio climático: el caso de Cataluña. Revista de Estudios Regionales, 99: 47-73.