Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Rethinking Study and Management of Agricultural Systems for Policy Design
| Publicacions| 23/04/2013

Hi ha la preocupació que l’agricultura ja no sigui capaç de satisfer, en una escala global, la creixent demanda d’aliments. Aquest desafiament requereix nous patrons de pensament en el context de la complexitat i sostenibilitat científiques. Aquest document, centrat en la dimensió social de l’estudi i gestió dels sistemes agrícoles, suggereix que repensar implica l’anàlisi dels sistemes socio-ecològics com complexos, a més de considerar els patrons de pensament de les diverses parts interessades. La naturalesa intersubjectiva del coneixement, com va ser estudiat per diferents escoles filosòfiques, necessita integrar millor en l’estudi i gestió dels sistemes agrícoles del que s’ha fet fins ara, obligant-nos a acceptar que no hi ha solucions simplistes ia buscar una millor comprensió de la dimensió social de l’agricultura. Diferents problemes relacionats amb l’agricultura requereixen diferents polítiques i enfocaments institucionals. Finalment, la naturalesa intersubjectiva del coneixement qüestiona els diferents enfocaments i les relacions de poder que es produeixen en el procés de presa de decisions. Repensar la gestió dels sistemes agrícoles implica que les polítiques han d’estar regides per principis diferents: aprenentatge, flexibilitat, adaptació, ús del concepte d’escala, participació, diversitat i el principi de precaució.

Data
2013
Publicació
Referència bibliogràfica
Ortega, M., Rivera-Ferre, M., Baumgärtner, J. (2013) Rethinking study and management of agricultural systems for policy design. Sustainability, 5, p. 3838-3875.
Accés a l’article