El passat dilluns 17 de juliol, es va dur a terme la reunió de seguiment del projecte sobre la circularitat de les energies renovables a Catalunya que vam iniciar al març.

La nostra companya, Verònica Martínez, va exposar els resultats preliminars d’aquest projecte, els quals han estat obtinguts mitjançant una exhaustiva recerca bibliogràfica i la realització d’entrevistes al consell de redacció d’estudis d’ACCIO, així com amb representants de sindicats i patronals del Consell Català de l’Empresa.

Durant els pròxims mesos, continuarem realitzant entrevistes a actors clau en el cicle de vida de les energies renovables amb l’objectiu de identificar mesures clau per millorar la circularitat d’aquests equips, ja que s’espera que una gran quantitat d’ells arribi al final de la seva vida útil properament.

L’objectiu d’aquest estudi encarregat per ACCIÓ és analitzar l’estat actual de la circularitat de les energies renovables (centrant-se en les pales dels aerogeneradors i en les plaques fotovoltaiques) a Catalunya i fer propostes de millora. Aquest estudi divulgatiu es publicarà a la col·lecció de l’Observatori de la Indústria Catalana que es va crear arran del Pacte Nacional per a la Indústria.