Ja es poden consultar els resultats dels projectes LIFE Tritó Montseny i LIFE Biorgest, que han comptat amb la participació d’ENT. En ambdòs casos, ENT es va encarregar de fer-ne l’anàlisi de l’impacte socioeconòmic.

Anàlisi de l’impacte socioeconòmic del projecte LIFE Tritó Montseny

Aquest treball va consistir en la realització d’una anàlisi de l’impacte socioeconòmic del projecte LIFE Tritó Montseny. L’anàlisi va incidir en indicadors referents a sis categories d’anàlisi – A. Impacte socioeconòmic; B. Ocupació; C. Implicació dactors externs; D. Educació i formació; E. Producció de literatura tecnicocientífica; F. Informació, difusió i visibilitat del projecte, així com d’indicadors centrats en la incidència del projecte sobre els serveis ecosistèmics vinculats a l’àrea d’intervenció del projecte. La Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Diputació de Girona i del Zoo de Barcelona eren els socis del projecte.

Informe LIFE Tritó Montseny

Anàlisi de l’impacte socioeconòmic del projecte LIFE Biorgest

Aquest projecte consistí en l’avaluació de l’impacte socioeconòmic del projecte LIFE Biorgest, mitjançant diferents indicadors clau de rendiment. L’objectiu és millorar la biodiversitat dels boscos mediterranis, integrant-hi pràctiques i mesures innovadores en la planificació i gestió forestal actual. LIFE Biorgest fou un projecte liderat pel Consorci Forestal de Catalunya i compta amb la participació de la XCN i el CREAF entre d’altres.

Informe LIFE Biorgest